برای درخشان کردن چشم هایتان ابتدا از یک سایه ی براق رنگ روشن البته به سلیقه ی خودتان استفاده کنید و پشت چشم هایتان را کاملا سایه بزنید و از خانواده ی همان رنگ سایه کمی پر رنگ تر ،تقریبا یک یا دو درجه پر رنگ تر را انتخاب کنید و به قسمت های داخلی چشم ها به سمت بینی بزنید، سپس مژه های بالا و پایین چشم هایتان را کاملا ریمل مشکی بزنید این نوع آرایش ،چشم های شما را درخشان تر از قبل نشان می دهد.
Click here to enlarge
Click here to enlarge