[align=center][size=medium][img=300x200]http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/120885.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][rtl][size=medium]به گزارش سایت اینترنتی ارگانیك در یك مقاله جدید چند نكته بسیار مهم و قابل توجه را برای انتخاب و خرید گوشت سالم و تازه توصیه كرده است كه ...[/size][/rtl][/align]
[size=medium]


انتخاب و خرید گوشت سالم برای افرادی كه قصد دارند رژیم غذایی مناسبی علاوه بر سبزیجات داشته باشند، بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

به گزارش سایت اینترنتی ارگانیك در یك مقاله جدید چند نكته بسیار مهم و قابل توجه را برای انتخاب و خرید گوشت سالم و تازه توصیه كرده است كه به قرار زیر است :

1. گوشت مرغ و سایر پرندگان باید ترد، آبكی و دارای بوی مطبوع باشد.

2. گوشت مرغ و سایر پرندگان نباید كبودی، تغییررنگ یا پر داشته باشد.

3. اگر مرغ كامل خریداری می‌كنید تمام قسمت‌های بدن آن باید پوست داشته باشد و روی پوست، بریدگی موجود نباشد به طوری كه گوشت در معرض هوا قرار نگرفته و لایه چربی زیر پوست به خوبی حفظ شده باشد.

4. فرآورده‌های گوشتی نباید دارای استخوان شكسته باشند.

5. رنگ طبیعی گوشت تازه به استثنای گوشت مرغ، قرمز تیره است. گوشتی كه تازگی خود را از دست داده این قرمزی را ندارد و به دلیل تخریب رنگدانه‌های گوشت در معرض هوا، رنگ آن خاكستری یا قهوه‌ای می‌شود.

6. اگر مرغ كامل یا قسمت‌های مختلف بدن آن را خریداری می كنید توجه كنید كه تمام قسمت‌ها حتما گوشتی باشند.

7. سطح گوشت باید كاملا تمیز باشد و زیاد مرطوب یا زیاد خشك نباشد. هم چنین روی بافت ماهیچه‌ای آن نباید ذرات خون وجود داشته باشد.

8. تمام انواع گوشت مثل گوشت بره و مرغ باید ترد و آبكی باشند.

9. بوی گوشت تازه باید اندكی اسیدی باشد. تازگی گوشت به طور كلی از روی رنگ، بو و ظاهر آن قابل تشخیص است.[/size]